ŅKO DÀLÙ KƐ̃DƐ ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ

ŅKO DÀLÙ KƐ̃DƐ ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ

English Translation of Page 1

Bàdòla lú ɲnàsùmàbɔ̀lã

African Language Program at Harvard University